سایت کلیکی جرقه باکس

سلام
 سایت جرقه باکس تنها سایتی است که مبلغ آگهی های مینی و تینی را هم به حساب جاری  واریز میکند.
این سایت با درآمد بالا و آگهی های 8 تومانی وارد ایران شد.
سایت جرقه یکی از پر درآم ترین باکس های ایرانی است.
برای پبت نام در سایتن جرقه کلیک کنید.
بروز شده : سایت مورد نظر اسپم شد.